top of page

EVENT HORIZON

projektas

Į V Y K I Ų   H O R I Z O N T A S

 

Projekto "Įvykių horizontas" (2020m.) kūriniai atlikti derinant tapybą su šviesos dizaino elementais, LED technologija, eksperimentuojant su neįprastomis mišriomis technikomis. 

Šiame projekte autorė derina tapybą su dizaino studijose (apšvietimo specializacijoje) įgytomis žiniomis bei savo hobiu - domėjimusi fizikos mokslais ir technologijomis.

 

Projekto "Įvykių horizontas" kūriniuose šviesa studijuojama ir atsiskleidžia daugiaprasmiškai: kaip iliuzija, kaip šaltinis, kaip tema. Šiais kūriniais nagrinėjama, kaip skirtingos šviesos išraiškos veikia ir įtakoja viena kitą, kaip mutuoja įvairiomis sąlygomis, derinamos tarpusavyje.

Dėl mišrios kūrinių atlikimo natūros dalis jų balansuoja ant ribos tarp vizualaus meno, bei taikomojo meno arba dizaino. Dalis paveikslų gali atlikti ne tik dekoratyvinę, bet ir šviestuvo funkciją interjere.

 

Šio projekto kūrinių serija, pagal joje studijuojamos šviesos fenomeno būdą, filosofiškai artėja prie moksle nagrinėjamos idėjos apie šviesos reliatyves savybes. Iš čia kyla ir šio projekto pavadinimas įvykių horizontas, kuris astrofizikos srityje yra terminas, apibūdinantis regioną aplink juodąją bedugnę, iš kurio negali ištrūkti net šviesa. Šio projekto juodosios bedugnės metaforą įkūnija pats meno kūrinys, kuris perkeltine prasme neleidžia iš jo ištrūkti šviesai - šviesa šiuose kūriniuose "įkalinama" visomis įmanomomis prasmėmis: kaip iliuzija, kaip tiesioginis šaltinis, kaip pagrindinė tema, kaip metafora.

Todėl "Įvykių horizonto" kūrinių pavadinimuose slepiasi astronomijoje bei fizikoje žinomi terminai, paralelės, susijusios su šviesos objektais, arba kartais autorei asmeniškos asociacijos su neaprėpiamomis šviesos pasaulio platybėmis.

 Projektą finansuoja

Lietuvos kultūros tarybos

download.png

E v e n t   H o r i z o n   N o . 1

Kūrinys atliktas maišant tapybos techniką su šviesos dizaino elementais. Šių Kūrinių serijoje šviesa naudojama ir kaip iliuzija, ir kaip tiesioginis šviesos šaltinis. Šiais kūriniais nagrinėjama, kaip šios dvi šviesos išraiškos veikia ir įtakoja viena kitą.

Dėl tokios mišrios kūrinio atlikimo natūros, jis interjere gali atsiskleisti ir per vizualaus meno prizmę, kaip paveikslas, ir per taikomojo meno - kaip šviestuvas.

E v e n t   H o r i z o n   N o . 2

Kūrinys atliktas maišant tapybos techniką su šviesos dizaino elementais. Šių Kūrinių serijoje šviesa naudojama ir kaip iliuzija, ir kaip tiesioginis šviesos šaltinis. Šiais kūriniais nagrinėjama, kaip šios dvi šviesos išraiškos veikia ir įtakoja viena kitą.

Dėl tokios mišrios kūrinio atlikimo natūros, jis interjere gali atsiskleisti ir per vizualaus meno prizmę, kaip paveikslas, ir per taikomojo meno - kaip šviestuvas.

E v e n t   H o r i z o n   N o . 3

Kūrinys atliktas maišant tapybos techniką su šviesos dizaino elementais. Šių Kūrinių serijoje šviesa naudojama ir kaip iliuzija, ir kaip tiesioginis šviesos šaltinis. Šiais kūriniais nagrinėjama, kaip šios dvi šviesos išraiškos veikia ir įtakoja viena kitą.

Dėl tokios mišrios kūrinio atlikimo natūros, jis interjere gali atsiskleisti ir per vizualaus meno prizmę, kaip paveikslas, ir per taikomojo meno - kaip šviestuvas.

E v e n t   H o r i z o n   N o . 4

Kūrinys atliktas maišant tapybos techniką su šviesos dizaino elementais. Šių Kūrinių serijoje šviesa naudojama ir kaip iliuzija, ir kaip tiesioginis šviesos šaltinis. Šiais kūriniais nagrinėjama, kaip šios dvi šviesos išraiškos veikia ir įtakoja viena kitą.

Dėl tokios mišrios kūrinio atlikimo natūros, jis interjere gali atsiskleisti ir per vizualaus meno prizmę, kaip paveikslas, ir per taikomojo meno - kaip šviestuvas.

H a w k i n g   R a d i a t i o n 

Kūrinys atliktas naudojant mišrią techniką. Viduje įtaisytas kinetinis mechanizmas, leidžia  žiūrovui traukiant virvelę keisti paveikslo išvaizdą. Paslėptas mechanizmas neleidžia žiūrovui sužinoti, kaip vyksta šešėlių judesys ir tai suteikia mistinį efektą.

Kūrinys pavadintas terminu naudojamu fizikoje, kuris apibūdina mechanizmą kaip “išgaruoja” juodosios bedugnės. Moksle šis procesas nėra iki galo žinomas, kaip žiūrovui nėra žinomas ir šio kūrinio veikimas.